Driepas

Driepas (160)

Driepas 1986

Jaargang 3 van het dan nog naamloze tijdschrift van de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo.

Met dit jaar op de omslag de Kapel te Loo in 1742 een gravure van Paul Liender in Het verheerlijkt Kleefsland (Amsterdam 1762) naar een tekening van Jan de Beijer. 

Aantal nummer: 3

Aantal pagina's: 72

Aantal artikelen: 20

Driepas 1985

2e jaargang van het nog naamloze tijdschrift van de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo.

Op de lichtblauwe omslag van dat jaar de St. Remigiuskerk van Duiven met links, vermoedelijk, de brouwerij van Peter Heijendael. Dit is een fragment (uit de bovenstaande) gravure naar Jan de Beijer, 1742. 

Aantal nummers: 3

Aantal pagina's: 64

Aantal artikelen: 22

Driepas 1984, nummer 2

Het 2e nummer van het toen nog naamloze tijdschrift.

Aantal pagina': 20

ISSN: 0168-9460

In dit nummer:

 • 1696: Duiven krijgt een nieuwe school
  door J. Giesen

 • De gilden in Duiven, Groessen en 't Loo
  door Th. Goossen

 • Het archief van oud-burgemeester Sloet
  door L. Gerritsen-Pennings

 • Het Duitse oorlogskerkhof bij Halfwegen
  door R.M. Gerritsen

 • Verslag van de overgang over de IJssel in april 1945
  door K. West

 

  

Driepas 1984, nummer 1

Het eerste nummer van het verenigingsblad wat toen nog geen naam had. 

In dit nummer de volgende onderwerpen:

 • Bij het verschijnen van het eerste nummer.

 • Het schepenzegel op de voorkant.

 • De Driegaarden

 • Veldnamen

 • De Hummel

 • Verslag van de overgang over de IJssel in april 1945

 • Uit de krant van toen: maart 1949 

 

Driepas 1984

Dit is de eerste jaargang van het toen nog naamloze tijdschrift van de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo. Op de voorkant van de nummers het al enige tijd door de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo gevoerde zegel. Dit 'gemeijnen Sceppen Amptz Segell' hangt aan een akte waarin een zekere Wenemar sprute aan Wessel van den Loe een slag land verkocht, dat gelegen was 'In der neder Albrecht' en was 'Gehieten dat Reessche Slach'. De akte is gepasseerd in het jaar 1474, 'op ten neisten maendach nae sent Severeijns dage des hilligen Bisschops'. Het zegel was toen nog maar kort in gebruik. In het randschrift staat het jaartal 1474 vermeld. Het volledige randschrift luidt: Sigillum scabinorum de duven ano 1xxiiii wat betekent: Zegel van de schepenen uit Du(i)ven, an(n)o (14)74. Het zegel heeft overigens maar dertien jaar dienst gedaan: in 1487 verloor Duiven zijn eigen gericht.

Aantal nummers: 2

Aantal pagina's: 36

Aantal artikelen: 12

Driepas

In 1984 verschijnt het eerste nummer van het, toen nog naamloze, verenigingsblad van de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo.

Bij het uitbrengen van dit tijdschrift staat ons, de leden van de Historische Kring Duiven-Groessen-Loo voor ogen om over onderwerpen te publiceren, die  voor de gehele gemeenschap interessant kunnen zijn. Dat wil zeggen, dat we ons niet alleen zullen beperken tot de recente lokale geschiedenis, maar ook aandacht zullen besteden aan archeologische vondsten, plaatselijke gebruiken, oude veld- en perceelsnamen, enzovoort.

Het is onze bedoeling dat dit tijdschrift twee tot driemaal per jaar verschijnt. Wij hopen dat het een waardevol en graag gelezen tijdschrift wordt voor allen die belangstelling hebben voor de geschiedenis en heemkunde van Duiven, Groessen en Loo.

Aldus de eerste redactie bestaande uit R.M. Gerritsen, W. van Heugten en Th. jonker.

 

In 1986 wordt er een prijsvraag uitgeschreven "Een naam voor ons tijdschrift". De naam wordt dan Driepas.
Driepas is een begrip uit de bouwkunst. Hiermee duidt men de figuur aan die ontstaat als men drie cirkels ordent in een driehoek zodat de cirkels in elkaar snijden. In het gotische maaswerk, bijvoorbeeld kerkvensters, wordt de driepas veel gebruikt. In godsdienstige zin symboliseert de driepas de Drie-eenheid.

 

Subscribe to this RSS feed